Mina böcker, publikationer och utbildningar

 

Under åren har jag skrivit ett flertal böcker och småskrifter. Nedan följer en sammanställning av dessa.

 

Vi erbjuder nu också skräddarsydda, företagsspecifika styrelseutbildningar i samarbete med Senior Consulting AB, Michaël Berglund Board Value m fl.

 

Vi erbjuder också en specialkurs på engelska i styrelsearbete under två dagar med rubriken "Tandem at the top Corporate Governance in Swenglish" för svenska och utländska ordföranden, styrelseledamöter och VD:ar i utländska bolag. Pris enligt offert. Litteratur ingår liksom annan dokumentation.

 

Nytt är att vi nu också har en digital styrelseutbildning – en online kurs med föreläsning och kunskapsfrågor, som omfattar en endagskurs och kan köpas för 4 995 kr inkl moms. Då ingår också kursmaterial. Följ denna länk.

 

Samtliga småskrifter, som kan läsas på 60 minuter vardera, är skrivna av undertecknad och har tagits fram i anslutning till föredrag och gästföreläsningar i företagsekonomi.

 

Beställer gör Du via e-post: raoul@hasselgren.biz. Reservation för slut i lager. Porto tillkommer.

 

Min bok om styrelsearbete vänder sig till styrelseledamöter och VD:ar i små och medelstora aktiebolag. Det finns 400 000 aktiebolag och av dessa beräknas 100 000 ha styrelser som är aktiva. Även om det finns en rik flora av böcker i ämnet, är handböcker sällsynta. En handbok som man kan gå tillbaka till, när man skall bilda styrelse, förnya den eller förbättra styrelsearbetet. Lagrummen som på olika sätt påverkar styrelsearbetet och styrelsens ansvar finns med i handboken.

 

 

6a00d834678b4f53ef00e54fdf95b08833-800wiStiftelser och Föreningar – styrelsens roll och ansvar

I småskriften behandlas regelverk i stiftelser samt olika typer av föreningar. Några praktikfall redovisas.

2018

50 SEK

Valberedningsarbete i praktiken

En handledning för valberedningar i börsnoterade bolag och föreningar.

2017

50 SEK

Styrelsesekreterarens roll

En lättläst småskrift om hur viktig en styrelsesekreterare med juridisk utbildning är.

2016

50 SEK

150 levande cases

Om styrelsearbete i verkliga livet.

2015

50 SEK

Brott och straff i Styrelserummet

En beskrivning av de lagar och regelverk som styr och påverkar styrelsearbetet i svenska aktiebolag.

2014

50 SEK

Blir Nordiska Kompaniet NK 150 år?

Två sammanbundna småskrifter om ”Hur har det gått för NK och spekulationer fram till 2052”

2014

100 SEK

Corporate Governance på det 50 året

En vision om vad som skulle kunna komma att hända 2036

2014

50 SEK

En styrelseledamots testamente

En sammanfattning av erfarenheter.

2013

100 SEK

Strategidiskussioner

i styrelserummet

Behandlar några av de strategiska frågor en styrelse bör ägna sig åt

2013

50 SEK

Risk management i styrelserummet

Boken behandlar hur risker kan användas för tillväxt samt hur risker blir kriser och vandrar upp i styrelser.

2013

50 SEK

Styrelsearbete

En handbok för små och medelstora företag, nu utökad sjätte upplaga.

2013

150 SEK

Ordförande har ordet

En genomgång av ordförandens uppgifter i ett kommersiellt aktiebolag. Also available in an English edition – “Chairman takes floor”

2012

50 SEK

Summerat

En sammanställning av 54 föredrag och föreläsningar om styrelsearbete, VD-arbete, företagsekonomi, detaljhandel och kommunikation.

2011

50 SEK

Corporate Governance in Swenglish

Finns nu också i behändigt småskriftsformat med internationellt regelverk och svenska praktikfall. Kan också laddas ner gratis direkt från www.gcgf.org  eller här. Also available in English version –”Corporate Governance in Swenglish” 3rd edition.

2010

50 SEK alt gratis nedladdning via www.gcgf.org

VD-rollen ur ett styrelseperspektiv

En småskrift som behandlar samspelet mellan styrelsen och VD

2010

50 SEK

Corporate Governance

Styrelsens primära uppgift i nytt perspektiv.

 

2010

50 SEK

En annorlunda kokbok

Fyra generationers kokkonst.

 

2008

50 SEK

Förvärv, fusion, försäljning, fission

Vägledning för styrelsens strategiska beslut om förvärv och avyttring.

 

2007

50 SEK

Professionellt styrelsearbetet

 

Etik, ansvar, kunskap och engagemang.

2006

50 SEK

Samlade föreläsningar i företagsekonomi

Sju föreläsningar med temat näringsliv och akademi hand i hand.

 

2006

50 SEK

Konkurrenslagen på 60 minuter – en företagsekonomisk betraktelse

 

En kort presentation av konkurrensrätten för företagsledare och styrelser.

2005

50 SEK

Public Relations på 60 minuter

En företagsekonomisk praktisk vägledning i målgruppsorienterad relationik och hjälp i ”corporate social responsibility”.

 

2004

50 SEK

Styrelsens ABC

En kortfattad introduktion till styrelsearbete som tar max 60 minuter att läsa.

 

2004

50 SEK

Marknadsföringsmodell på 60 minuter

En presentation om marknadsföringens
komponenter och systematik och en modell för en marknadsplan i praktiken.

 

2003

50 SEK

ABC-bok om ECR

En småskrift om dagligvarubranschens utmaningar och möjligheter på 2000-talet - ECR Sverige.

 

2003

50 SEK

PR-problem i praktiken

 

 

1969

Slut